David Deyl

David Deyl připravil speciální program z filmových písní pro společenský večer ve stylu zlatého věku Hollywoodu v Top Hotelu Praha, který byl určen obchodním partnerům Tupperware Czech Republic (září 2012).