REGISTRACE

Chcete kompletně využívat možnosti Musiconceptu a mít od nás informace jako první? Zaregistrujte se.


Registraci je oprávněn provést pouze sám Uživatel – fyzická osoba, popř. osoba jím zmocněná nebo osoba oprávněná jednat za právnickou osobu, popř. osoba jí zmocněná. Registrací dáváte souhlas se zpracováním Vaší emailové adresy za účelem zasílání obchodních a marketingových sdělení.

* je povinný údaj

Musiconcept si vyhrazuje právo konečného posouzení registrace, současně je oprávněn vyzvat Uživatele v případě pochybností o správnosti údajů zadaných při registraci k prokázání jejich správnosti a pravdivosti. Nebude-li této výzvě v přiměřené době vyhověno, je musiconcept oprávněn uživatelský účet Uživatele zablokovat.